You are here: Home > Adventure > Kamen Rider Wizard in Magic Land (2013)

Kamen Rider Wizard in Magic Land (2013)

nophoto Kamen Rider Wizard in Magic Land (2013)Summary :

Director : Shôjirô Nakazawa

Cast : Shun'ya Shiraishi as Haruto Souma / Kamen Rider Wizard, Makoto Okunaga as Koyomi, Junki Tozuka as Shunpei Nara / Kamen Rider Mage, Yûko Takayama as Rinko Daimon / Kamen Rider Mage, Tasuku Nagase as Kosuke Nitoh / Kamen Rider Beast, Hisahiro Ogura as Shigeru Wajima / Kamen Rider Mage, Erina Nakayama as Medusa / Misa Inamori, Atsumi Kanno as Phoenix / Yugo Fujita (as Atsumi), Takahisa Maeyama as Gremlin / Sora Takigawa, Kaba Chan as Donut Shop Manager / Kamen Rider Mage, Ryo Tayano as Donut Shop Worker / Kamen Rider Mage, Shugo Oshinari as Emperor Maya, Takanori Jinnai as Minister Orma / Kamen Rider Sorcerer

Genre : Adventure

Filming Locations :

Run Time :

Country : Japan